วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ประวัตินายก๊อง

สวัสดีครับกระผมนายศิโรจน์ ปั้นทองคำ (ก๊อง)
เกิดวันี่ 5 ต.ค. .................
ที่ อยู่ 188 ม.1
ต.สวนผึ้ง
อ. สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี
70180
E-mail starsodafire@hotmail.com
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: